Previta | GezondWerkt

"Gezondwerkt" is een online programma voor actief gezondheidsmanagement en is software van PreVita

PreVita is oorspronkelijk begonnen met het uitvoeren van PMO's (Preventief Medisch Onderzoek) en het begeleiden van bedrijven met gezondheidsmanagement.
Het ontbreken van goede software om dit te ondersteunen, heeft ons er toe aangezet dit zelf te gaan ontwikkelen. Na verloop van tijd zijn we ons steeds meer gaan toeleggen op het doorontwikkelen van de software.
Hoewel we Gezondwerkt ook nog altijd zelf gebruiken, zijn we meer een meer gespecialiseerd in het faciliteren van andere gebruikers van GezondWerkt, omdat er sinds de start van Gezondwerkt steeds meer mensen zijn die het een mooi en praktisch programma vinden.